vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ

7.10.2009

Český svaz ochránců přírody
 
Vás zve na seminář
 
„Poznej a chraň naši přírodu!“
 
Seminář „Poznej a chraň naší přírodu!“ je určen především pedagogickým pracovníkům základních a středních škol vyučujícím zejména environmentální výchovu, biologii či aktivity na školním pozemku.


Cílem semináře je seznámit učitele s možnostmi využití aktuálních témat ochrany přírody a krajiny v projektovém i jiném typu vyučování, podpořit studenty v prohloubení zájmu o ekologické a environmentální vědy a přednést praktické znalosti a zkušenosti odborníků z oblasti ochrany přírody.

Motto:        Znalosti našich dětí jsou základními kroky k ochraně přírody


Harmonogram semináře:

9,30    zahájení, uvítání účastníků semináře, představení přednášejících (Ing. P. Stýblo)

9,45    úvodní informace o poslání a roli neziskových organizací v ochraně přírody a krajiny České republiky, představení Českého svazu ochránců přírody (Ing. P. Stýblo)

10,00    projekt Ukliďme svět! – praktická péče o životní prostředí, projekt je pod záštitou UNEP a je školami hojně využíván  (Bc. T. Vláčilová)

10,30    projekt Živá zahrada –  poznávání přírody formou soutěže, které se účastní jednotlivci
a školní zahrady (Ing. P. Stýblo)

11,30    přestávka na oběd

12,45    Mláďata a my – co dělat, když naleznu zvířecí mládě? Jak poznat, které mládě potřebuje lidskou pomoc a kterému naopak kontakt s člověkem ublíží (Mgr. Š. Tlustá)

13,45    ochrana obojživelníků, program Akce žába – jaká jsou specifika, chce-li pomáhat škola či školní třída našim nejohroženějším obratlovcům? (Ing. J. Vojar, RNDr. M. Vlašín)

14,45    ukončení semináře, předávání účastnických certifikátů


Termíny
a místa konání:
   

19. listopadu 2009 Lipka - školské zařízení pro EV, Kamenná 20, Brno
20. listopadu 2009 Dům ochránců přírody, Michelská 5,  Praha 4 


Přednášející:        

Ing. Petr Stýblo, Ing. Jiří Vojar, RNDr. Mojmír Vlašín, Mgr. Šárka Tlustá, Bc. Tereza Vláčilová a další odborníci z řad ČSOP

Účastnický poplatek:     300,- Kč jedna osoba
                                        500,- Kč dvě osoby
                                        650,- Kč tři osoby
Poplatek zahrnuje tištěné materiály, absolventský certifikát, občerstvení a oběd.

Organizační
pokyny:
                 

Závaznou přihlášku na seminář zašlete na adresu:
ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, nebo na email: info@csop.cz. Kontaktní osoba: Kateřina Mikešová. Přihlášku si můžete stáhnout jako dokument zde.

V případě, že účastnický poplatek Vám hradí škola, podkladem pro fakturaci je pozvánka, kterou jsme Vám zaslali. Zde jsou uvedeny všechny potřebné údaje a vyplněná pozvánka může být použita jako zálohový list.

Doklad o zaplacení Vám můžeme na vyžádání poslat poštou, nebo Vám ho předáme přímo na semináři.

Kapacita semináře je omezena. Pro účast rozhoduje pořadí došlých přihlášek.

POZOR:  Seminář je téměř zaplněn, zbývají poslední místa: Brno 3x, Praha je plně obsazena

 

msmt_logo.jpg

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Popisy cesty:

Brno
-   tramvají č.1 od hlavního nádraží na Mendlovo náměstí (směr Bystrc). Zde přestoupíte na tramvaj č. 5, kterou pojedete na zastávku Nemocnice Milosrdných bratří. Sejdete zpět po směru jízdy asi 100 metrů vlevo, kam ústí ulice Kamenná. Naši budovu naleznete asi po 150 metrech po pravé straně.

odkaz na mapu Brna

Praha
-  ze stanice metra "C" Kačerov autobusy č. 106, 150, 139, 182 na stanici Michelská
- ze stanice metra "C" I. P. Pavlova tramvají č. 11 na stanici Michelská
- ze stanice metra "A" a "C" Muzeum tramvají č. 11 na stanici Michelská
- ze stanice metra "A" Želivského autobusy č. 124, 139 na stanici Michelská
- z nádraží Bráník autobusem č. 106 na stanici Michelská

odkaz na mapu Prahy