vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ

1.4.2010

Český svaz ochránců přírody
 
Vás zve na seminář
 
„Poznej a chraň naši přírodu!“
 
Seminář „Poznej a chraň naší přírodu!“ je určen především pedagogickým pracovníkům základních a středních škol vyučujícím zejména environmentální výchovu, biologii či aktivity na školním pozemku.


Cílem semináře je seznámit učitele s možnostmi využití aktuálních témat ochrany přírody a krajiny v projektovém i jiném typu vyučování, podpořit studenty v prohloubení zájmu o ekologické a environmentální vědy a přednést praktické znalosti a zkušenosti odborníků z oblasti ochrany přírody.

Motto: Znalosti našich dětí jsou základními kroky k ochraně přírody


Harmonogram semináře:

9,30    zahájení, uvítání účastníků semináře, představení přednášejících (Ing. P. Stýblo)

9,45    úvodní informace o poslání a roli neziskových organizací v ochraně přírody a krajiny České republiky, představení Českého svazu ochránců přírody (Ing. P. Stýblo)

10,00   
ochrana obojživelníků, program Akce žába – jaká jsou specifika, chce-li pomáhat škola či školní třída našim nejohroženějším obratlovcům? (Ing. J. Vojar)

11,00    projekt Živá zahrada –  poznávání přírody formou soutěže, které se účastní jednotlivci
a školní zahrady (Ing. P. Stýblo)

12,00    přestávka na oběd

13,15   
projekt Ukliďme svět! – praktická péče o životní prostředí, projekt je pod záštitou UNEP a je školami hojně využíván  (Bc. T. Vláčilová)
 

13,45   
Mláďata a my – co dělat, když naleznu zvířecí mládě? Jak poznat, které mládě potřebuje lidskou pomoc a kterému naopak kontakt s člověkem ublíží (Ing. Z. Pokorná, PhD.)

14,45    ukončení semináře, předávání účastnických certifikátů


Termín a místo konání:   


30. dubna 2010 Dům ochránců přírody, Michelská 5,  Praha 4 


Přednášející:        

Ing. Petr Stýblo, Ing. Jiří Vojar, Ing. Zuzana Pokorná, PhD.,  Bc. Tereza Vláčilová a další odborníci z řad ČSOP

Účastnický poplatek:     300,- Kč za osobu
                                       
Poplatek zahrnuje tištěné materiály, absolventský certifikát, občerstvení a oběd.

Organizační pokyny:                 

Závaznou přihlášku na seminář zašlete na adresu:
ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, nebo na email: info@csop.cz.

Kontaktní osoba: Patrik Sláma.

Přihlášku si můžete stáhnout jako dokument zde.

V případě, že účastnický poplatek Vám hradí škola, podkladem pro fakturaci je pozvánka, kterou jsme Vám zaslali. Zde jsou uvedeny všechny potřebné údaje a vyplněná pozvánka může být použita jako zálohový list.

Doklad o zaplacení Vám můžeme na vyžádání poslat poštou, nebo Vám ho předáme přímo na semináři.

Kapacita semináře je omezena. Pro účast rozhoduje pořadí došlých přihlášek.

Popis cesty

- ze stanice metra "C" Kačerov autobusy č. 106, 150, 139, 182 na stanici Michelská
- ze stanice metra "C" I. P. Pavlova tramvají č. 11 na stanici Michelská
- ze stanice metra "A" a "C" Muzeum tramvají č. 11 na stanici Michelská
- ze stanice metra "A" Želivského autobusy č. 124, 139 na stanici Michelská
- z nádraží Bráník autobusem č. 106 na stanici Michelská

odkaz na mapu Prahy