vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ochrana přírody ohrožena. POMOZTE!

3.12.2010

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás s naléhavou výzvou. Ochrana naší přírody je ohrožena! Prosím, kontaktujte své poslance, jedině oni to mohou příští týden změnit!

Již dlouhá léta je  jediným skutečně významným finančním zdrojem v praktické ochraně přírody Program péče o krajinu (PPK) Ministerstva životního prostředí. V tomto programu jsou podporována praktická opatření v terénu, v chráněných i nechráněných územích, zajišťující zachování druhové rozmanitosti, podporující přežívání vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů i zachování unikátních ekosystémů. Z programu na opatření typu sečení luk, pasení, obnova mokřadů, záchranné přenosy živočichů a rostlin... každoročně čerpají stovky vlastníků cenných lokalit, obcí, nevládních organizací i firem. Z programu jsou částkou 5,1 milionu podporovány i záchranné stanice pro handicapované živočichy.

Už v rozpočtu na tento rok byl objem peněz v tomto programu radikálně snížen z obvyklých 200 milionů Kč na 138 milionů, což je, bohužel, v krajině vidět. Na příští rok však MŽP plánuje snížení o dalších 32 milionů Kč! V průběhu dvou let to tedy znamená pokles financí téměř o polovinu! To už způsobí nevratné změny v naší krajině.

Vážení přátelé, návrh MŽP na snížení peněz v PPK k našemu údivu už prošel poslaneckým Výborem pro životní prostředí. Pozměňovací návrh  na navýšení těchto peněz výbor zamítl. Domníváme se, že se tak stalo především proto, že poslanci a poslankyně netuší, co PPK ve skutečnosti pro naší přírodu a krajinu znamená a v rámci současných obsáhlých úsporných opatření jeho snížení přivítali nevěda, že tím způsobí obrovské škody.

Pan ministr Drobil navíc tento program komentoval slovy, že se domnívá, že možná jde o "malé domů" určitým skupinám... I to svědčí o tom, že jsou poslanci málo a špatně informováni a že MŽP tentokrát tento fakt asi nenapraví. Na jednání výboru zazněl dokonce od jedné paní poslankyně - těsně před zmíněným komentářem pana ministra - také názor, že třetinu z dotací PPK čerpá ČSOP. Kdyby to byla pravda, mohla by to být pochvala konstatující, že třetinu všech ochranářských prací v terénu v ČR realizují naše základní organizace...,  nicméně pravda to není a nezbývá než se domnívat, že paní poslankyně tuto nepravdu sdělila ostatním ze zlým úmyslem. Organizace ČSOP z PPK v tomto roce čerpaly částku 10,9 milionu + 5,1 milionu pro záchranné stanice (11,6%).

Není ani reálné, jak tvrdí MŽP, že to, na co nezbydou peníze z PPK, bude financovat z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Jednak pro to, že to pravidla neumožňují, jednak proto, že povinná byrokracie je v tomto programu natolik náročná, že jí obyčejní vlastníci či malé nevládky kvůli pár tisícovkám nepodstoupí. Navíc MŽP stále více mluví o tom, že zbývajících 5 miliard Kč určených v OPŽP na ochranu přírody převede na výstavbu dálnic...

Vážení přátelé, teď je to na nás! Příští týden, možná už v úterý, budou poslanci hlasovat o státním rozpočtu, budou hlasovat i o rozpočtu MŽP a tedy i o objemu peněz určených na PPK.

Věříme tomu, že, budou-li poslanci informovaní o skutečném významu tohoto programu a následcích, které by nastaly, byl-li by schválen objem peněz navrhovaný MŽP, budou hlasovat pro pozměňovací návrh na navýšení této rozpočtové kapitoly alespoň na částku 156 milionů Kč. Ta by měla zajistit alespoň nejnutnější péči o naše chráněná území i volnou krajinu.

Prosím, kdo můžete, informujte svoje poslance a požádejte je o pomoc!

Petr Stýblo, ředitel Kanceláře ČSOP