vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Dopis provozovatelům rozvodných sítí

7.3.2011

V říjnu 2010 jsme se obrátili na distribuční společnosti ČEZ a E.ON s výzvou, aby pomohly systematicky hradit péči o živočichy zraňované na elektrických vodičích a sloupech vysokého napětí, které využívají. Jde totož dlouhodobě o jedny z nejtěžších zranění, jaká se do záchranných stanic dostávají (loni bylo takových případů 418). S politováním nám bylo sděleno, že vzhledem k dopadům obrovského nárůstu požadavků v roce 2010 na připojení fotovoltaických elektráren do naší distribuční soustavy, tato skutečnost vyvolala ztrátu v hospodaření a z tohoto důvodu jsou nuceny přechodně zastavit sponzorské aktivity v oblasti životního prostředí a nemohou našemu požadavku vyhovět. Zaslali jsme proto otevřený dopis provozovatelům rozvodných sítí, jehož přílohami jsou tabulka vyčíslující náklady na péči o ptáky zraněné na energetických distribučních zařízeních a fotografie několika našich pacientů.

Dopis i další související informace naleznete na http://www.zvirevnouzi.cz/rozvodne-site