vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Blíž přírodě-podpora projektů 2013

5.12.2012

V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě posílejte elektronicky své projekty do         7. ledna 2013 na adresu blizprirode@csop.cz. Formulář projektu najdete v elektronické podobě zde.  Spolu s formulářem zašlete elektronicky 3- 4 fotografie lokality a mapku s umístěním prvků na lokalitě (viz ukázka  http://mapy.cz/s/5OmK)

Program je určen subjektům Českého svazu ochránců přírody. Předkládané projekty musí být s realizací do konce října 2013. Při hodnocení projektů ÚVR  je kladen důraz na to, jestli projekt řeší zpřístupnění lokality jako celek a jeho nápaditost.
Hlavním cílem programu je představit veřejnosti unikátní přírodní lokality a vzbudit tak zájem o jejich ochranu.  Podporovány jsou informační systémy pro návštěvníky, interaktivní prvky,  posezení, můstky, ornitologické pozorovatelny atd.  Projekty musí být zaměřeny na přírodní bohatství, nejsou podporovány mnohakilometrové naučné stezky a rozhledny (věže sloužící k "dálkovým" výhledům).
Více o programu a dosud podpořených projektech se dozvíte na www.csop.cz v sekci Ochrana krajiny/Blíž přírodě.
V případě dotazů pište na blizprirode@csop.cz, lucie.matulova@csop.cz  nebo volejte 222 516 115.

Návrhy rekonstrukcí stávajících prvků na dříve realizovaných lokalitách posílejte také do 7. ledna 2013 na blizprirode@csop.cz. Stačí dodat fotografie současného stavu, popis, rozpočet oprav a termín oprav.

Podpora tiskovin při uvedení celostránkové reklamy programu Blíž přírodě nebo loga NET4GAS-dle velikosti tiskoviny. Návrhy zasílejte na blizprirode@csop.cz do 7.ledna 2013 s uvedením názvu, nákladu, formátu, počtu stran, barevnosti, druhu (elektronicky/papírově), približného datumu vydání, místa distribuce.