vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Čestná rada ČSOP diskutovala o stavu ochrany přírody ČR

28.1.2013

Ve čtvrtek 24. ledna 2013 se sešla Čestná rada ČSOP v čele s předsedou Prof., RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc. Hlavním bodem jednání byl současný stav ochrany přírody v České republice. Čestná rada se zamýšlela, jak vládnímu i nevládnímu sektoru, který prožívá dlouhodobou krizi, do budoucna pomoci. Dále se přítomní členové rady zabývali koordinovanou podporou boje proti břidličným plynům, spoluprací s dalšími NNO ve snaze změnit návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, diskutovali nad stavem v Národním parku Šumava i nad možností a roli ČSOP při vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Z jednání vyplynula řada námětů a možností, jakým směrem může ČSOP postupovat.