vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Pro žadatele o podporu projektů zaměřených na staré krajové odrůdy ovocných dřevin

26.2.2013

Pro řešitele mapovacích projektů a projektů zaměřených na údržbu genofondových ploch bude podmínkou k podání projektu úspěšné absolvování školení zaměřené na tuto problematiku.

Termínově vázané akce
- povinné školení pro mapovatele a správce genofondových ploch v úterý 26.3.2013 v Praze na kanceláři ÚVR
10.00-12.00 školení mapovatelů
13.00-15.00 školení správců genofondových ploch

- 19.9.2013 se mapovatelé mohou přímo zúčastnit určování pomologických vzorků v Děčíně (tato akce je nepoviná ale má omezenou kapacitu)

Více informací u garanta programu, Martina Lípy - ec.meluzina@volny.cz, či na webu www.archivni-odrudy.cz

K účasti na povinném školení se hlaste na adrese biodiverzita@csop.cz (s poznámkou, jaké části školení se budete účastnit).