vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ze setkání pozemkových spolků

10.4.2013

5. - 6. dubna se uskutečnilo 13. setkání pozemkových spolků, tentokrát v Hostětíně v Bílých Karpatech. Na 40 účastníků si vyslechlo několik zajímavých přednášek (mechanizace pro údržbu zeleně, interpretace místního dědictví, výhledy financování managementu), diskutovalo o otázkách týkajících se nového občanského zákoníku, o údržbě lokalit s ohledem na obojživelníky či o možnosti zapojení do Roku lidové architektury, navštívilo známou hostětínskou moštárnu zpracovávající místní jablka (provozovanou čtyřmi neziskovými subjekty, z čehož dva jsou pozemkovými spolky) a netradiční naučnou stezku po okolí Hostětína.