vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Prohlášení ČSOP ke koaliční smlouvě

7.1.2014

Český svaz ochránců přírody kladně hodnotí pasáže včera podepsané Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL, které se týkají ochrany přírody a krajiny i spolupráce s občanskou společností. Koaliční strany se zde například zavázaly nedovolit průzkumy a těžby zlata či břidličných plynů, chtějí  chránit volnou krajinu před zbytečnou zástavbou, slibují zajistit lepší prostupnost krajiny a rovněž se zaměřit na ochranu biologické rozmanitosti i zadržování vody v krajině. Zároveň při tom všem deklarují  úzkou spolupráci s občanským sektorem, tedy občanskými  iniciativami, svazy či spolky a nebudou ani bránit účasti veřejnosti ve správních řízeních týkajících se životního prostředí.

Český svaz ochránců přírody - největší české zájmové sdružení zaměřené na ochranu přírody a krajiny - uvítal, že se Koaliční smlouva zabývá nejzásadnějšími problémy ochrany naší přírody a krajiny a navrhuje pro ně moderní metody řešení. Snad s výjimkou zamýšleného kanálu Dunaj - Odra - Labe, který by podle našeho názoru měla smlouva rovnou zavrhnout, protože by naší krajině způsobil obrovskou, nevratnou a nenahraditelnou újmu. ČSOP doufá, že se zásady, obsažené v této smlouvě, promítnou i do chystaného programového prohlášení budoucí vlády, aby tak po schválení sněmovnou získaly ještě větší váhy a zavázaly vládu se jimi řídit.

RNDr. Libor Ambrozek, předseda ČSOP