vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Výběrová řízení ČSOP Ochrana biodiverzity, Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků, Dřevo a Infocentra ČSOP

27.2.2014

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje výběrová řízení programů Ochrana biodiverzity, Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků, Dřevo a Infocentra pro rok 2014.

Výběrová řízení Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků jsou otevřená, to znamená, že kromě subjektů ČSOP se do nich mohou hlásit i jakékoli jiné spolky (u pozemkových spolků také ústavy), které splňují dané podmínky. Výběrová řízení Dřevo a Infocentra ČSOP jsou určena výhradně ekocentrům ČSOP.

Do všech výběrových řízení lze podávat projekty jak v "papírové" podobě, tak i elektronickou formou na speciální mailové adresy, uvedené v textech jednotlivých výběrových řízení. Termíny uzávěrek pro podávání projektů (pozor – u jednotlivých výběrových řízení jsou různé!) jsou daty, do kdy musí být projekt doručen, nikoli datem poštovního razítka. Na později doručené projekty nebude brán zřetel.

V případě jakýchkoli nejasností, problémů či přání kontaktujte příslušné zaměstnance Kanceláře ÚVR ČSOP (viz jména a kontakty na konci jednotlivých výběrových řízení), kteří jsou připraveni s vámi přípravu projektů konzultovat.

 

Výběrové řízení Ochrana biodiverzity

Výběrové řízení Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

Výběrové řízení Dřevo

Výběrové řízení Infocentra ČSOP

Formulář rozpočtu (společný pro všechna výběrová řízení)