vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Vyjádření ČSOP k senátnímu návrhu zákona o Šumavě

3.7.2014

(Praha, 2. 7. 2014) Senát parlamentu ČR schválil vlastní verzi návrhu zákona o Národním parku Šumava. Samotný zákon není překvapením, v různých jen nepatrně obměněných podobách se ho někteří senátoři snaží prosadit již několik let. Smutné spíše je, že se tímto zákonem horní komora parlamentu zabývá v době, kdy věcně příslušný resort, tedy Ministerstvo životního prostředí, chystá vlastní návrh zákona, resp. úpravu příslušné části stávajícího zákona 114/92 Sb., O ochraně přírody a krajiny. Je tedy možné, že se v Poslanecké sněmovně potkají ke stejnému tématu zákony dva.
Český svaz ochránců přírody jednoznačně podporuje Ministerstvo životního prostředí a jeho připravovanou úpravu zákona O ochraně přírody a krajiny.
Důvody jsou minimálně dva. Prvním je, že samostatným zákonem není vyhlášena většina našich národních parků a stávající právní úprava začleněná v Zákoně o ochraně přírody a krajiny je ve své podstatě dostatečná a vyžaduje pouze drobné změny. Druhým a závažnějším důvodem je věcná část senátního návrhu zákona. Fakticky se jedná o přímou likvidaci národního parku Šumava a jeho hodnot. Byť se naoko tváří jako zákon „o národním parku“, umožňuje rekreační a „rozvojové“ aktivity postavit na roveň ochraně přírody, umožnit zástavbu na více jak polovině území národního parku či nadřadit lesní zákon (vytvořený pro hospodaření v produkčních lesích) nad zákon o ochraně přírody - tedy aktivity, které nelze dělat ani v méně chráněných lokalitách jako například v chráněných krajinných oblastech.
V souladu s našimi předchozími vyjádřeními z let 2012 a 2013 proto i nadále říkáme: „Pokud jako společnost nejsme schopni pečovat o území národního parku Šumava tak, jak je v národních parcích běžné, raději ho zrušme. Zároveň se ale přestaňme se chlubit tím, že Šumava je v elitním klubu území nazývaných národní park.“

Libor Ambrozek          Karel Kříž
předseda ČSOP          výkonný místopředseda ČSOP