vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Prodloužení zasílání žádostí do programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2015

14.1.2015

Možnost zasílání žádostí do programu NET4GAS Blíž přírodě je prodloužena do 15. února 2015. Formuláře zasílejte na email: blizprirode@csop.cz.

Program je určen základním organizacím Českého svazu ochránců přírody. Předkládané projekty musí být s realizací do konce října 2015. Při hodnocení projektů ÚVR  je kladen důraz na to, jestli projekt řeší zpřístupnění lokality jako celek a jeho nápaditost.
Hlavním cílem programu je představit veřejnosti unikátní přírodní lokality a vzbudit tak zájem o jejich ochranu.  Podporovány jsou posezení, můstky, ornitologické pozorovatelny, informační systémy pro návštěvníky atd.  Projekty musí být zaměřeny na přírodní bohatství, nejsou podporovány dálkové naučné stezky a rozhledny (věže sloužící k "dálkovým" výhledům). Delší stezky budou podpořeny pokud představují přírodu lokality nebo se snaží přiblížit určitý přírodní fenomén (mokřadní louky, prameny..)
Více o programu a dosud podpořených projektech se dozvíte na www.csop.cz v sekci Ochrana krajiny/Blíž přírodě nebo na www.blizprirode.cz.

V případě dotazů pište na: blizprirode@csop.cz nebo volejte: 222 516 115 (Lucie Matulová).