vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Výběrová řízení ČSOP Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

9.2.2015

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje výběrová řízení programů Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků pro rok 2015.

Výběrová řízení jsou otevřená, to znamená, že kromě subjektů ČSOP se do nich mohou hlásit i jiné spolky (u pozemkových spolků také ústavy), které splňují dané podmínky.

V případě jakýchkoli nejasností, problémů či přání kontaktujte příslušné zaměstnance Kanceláře ÚVR ČSOP (viz jména a kontakty na konci jednotlivých výběrových řízení), kteří jsou připraveni s vámi přípravu projektů konzultovat.

 

Výběrové řízení Ochrana biodiverzity 2015 - propozice

Výběrové řízení Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků 2015 - propozice

Formulář rozpočtu (pro obě VŘ stejný)