vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Pro žadatele o podporu projektů zaměřených na staré krajové odrůdy ovocných dřevin

3.3.2015

Pro řešitele mapovacích projektů a projektů zaměřených na údržbu genofondových ploch bude letos opět podmínkou k podání projektu úspěšné absolvování školení zaměřené na tuto problematiku.

Povinné školení pro mapovatele a správce genofondových ploch se bude konat 20.3.2015 v Praze v Domě ochránců přírody.

10.00-12.00 školení mapovatelů
12.30-14.00 školení správců genofondových ploch

Více informací u garanta programu, Martina Lípy - ec.meluzina@volny.cz, či na webu www.archivni-odrudy.cz

K účasti na povinném školení se hlaste na adrese biodiverzita@csop.cz (s poznámkou, jaké části školení se budete účastnit).