vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

ODONATODNY - 18. celostátní setkání odonatologů

25.6.2015

Ve dnech 16. - 18.  července 2015 pořádá ZO ČSOP Vlašim již tradiční 18. celostátní setkání odonatologů, tentokrát na Jemnicku - Slavonicku.

Místo konání: Jemnicko - Slavonicko – malebné a zachovalé území na pomezí Jižních Čech a Moravy, které není ještě dokonale odonatologicky prozkoumáno. Jako zázemí pro přednášky a ubytování poslouží pravděpodobně penzion Česká hospoda v Deštné (8 km jižně od Jemnice). Určitě navštívíme Moravskou Dyji, rašeliniště a lesní rybníčky.
Cena ubytování – orientačně 200 Kč za lůžko na den (popř. 100 Kč ve spacáku), část peněz bude pravděpodobně hrazena z Národního programu ochrana biodiverzity ČSOP, a to podle celkového počtu účastníků z příspěvku na seminář (projekt je podán, zatím není schválen).

Terénní exkurze: Počítá se s dopravou vlastními vozidly, s návštěvou extenzivních rybníků, mokřadů, tůní a přirozených úseků vodních toků v oblasti. Další konkrétní údaje budou uvedeny v II. informaci (mapka s vyznačením místa konání), spojení do místa ubytování, program, trasy exkurzí, názvy referátů atd.).

Prognózy a očekávání:
• Hlavním cílem je odonatologické mapování území.
• Na biotopu extenzivních oligotrofních rybníčcích lze očekávat některé vzácnější druhy (např. Leucorrhinia).
• U vodních toků lze očekávat klínatky Gomphus vulgatissimus,  Ophiogomphus cecilia, i Onychogophus forcipatus, u lesních potoků Cordulegaster boltonii (nedaleko na rakouské straně je znám i Cordulegaster heros!)
• U menších vodních toků otevřené krajiny nelze vyloučit Coenagrion ornatum (v případě pozdního nástupu sezóny, bude na konci období letu imág).

Přihlášky k účasti na semináři zašlete, prosím, na adresu martin.waldhauser@nature.cz. Uveďte i další případné detaily – např. přednáška, zkrácená doba pobytu. Kromě přednášek odborného charakteru jsou vítány i přednášky neformální, např. cestovatelské s odonatologickou tématikou.

Informace budou zveřejňovány i na webu http://www.vazky.net/

Akce je pořádána v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky s.p. a Ministerstvem životního prostředí.