vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Pozemkové spolky získaly další podporu z EHP fondů

15.4.2015

V období 1.4.2015 - 31.3.2016 je realizován projekt "Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy". Po převážně managementovém projektu na ochranu stepních a mokřadních lokalit je to již druhý pozemkospolkový projekt, podpořený z grantu Lichtenštejnska, Islandu a Norska prostřednictvím EHP fondů. Děkujeme!

fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb.png