vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Výsledky výběrového řízení Ochrana biodiverzity 2016

23.5.2016

Předsednictvo Ústřední výkonné rady ČSOP schválilo výsledky otevřeného výběrového řízení programu Ochrana biodiverzity 2016. S ohledem na skutečnost, že jsou zatím k dispozici jen finanční prostředky od generálního partnera programu Lesů České republiky, s. p., byly v tuto chvíli podpořeny jen projekty, které jsou realizována na pozemcích s právem hospodaření LČR, s. p., a dosáhly v bodovém hodnocení alespoň 10 bodů a dále pak projekty, které dostaly nejlepší bodové hodnocení v oblastech podpory zaměřených na mapování, monitoring a management.

V případě získání dalších prostředků (od MŽP) budou následně podpořeny i další projekty v pořadí dle bodového ohodnocení. 

Přehled s výsledky je kdispozici zde. Projekty, kterým byla přiznána podpora již nyní, jsou v přehledu vyznačeny červenou barvou.