vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Pozvánka na III. mezinárodní seminář „Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho výzkum a ochrana“.

18.8.2016

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Alcedo pořádá k 10. výročí svého založení III. mezinárodní seminář s tématickým zaměřením na výzkum biologie a ochranu ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Jednodenní seminář proběhne ve Vlašimi 1. října 2016 od 10 hodin ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových. Seminář je určen řešitelům projektů zaměřených na ledňáčka říčního v programu ČSOP Ochrana biodiverzity podporovaném MŽP ČR, zájemcům z řad ČSO, členům a spolupracovníkům Kroužkovací stanice NM Praha, představitelům státních orgánů ochrany životního prostředí, správcům toků, jakož i zástupcům ČRS. Na semináři budou prezentovány nové poznatky z hnízdní biologie ledňáčka říčního, dynamiky jeho regionálních populací a migrace. V rámci bloku týkajícího se jeho potravní biologie bude zmíněna predační specializace, množství a druhového složení potravy během roku, při kalamitách (povodně, extrémní sucho) a na různých typech vod. Poznatky z lovecké strategie a specializace ledňáčka budou aplikovány na ochranu rybochovných zařízení a na vysazování ryb do volných vod. Dalším tématickým celkem bude problematika určování pohlaví a stáří kontrolovaných ledňáčků, spolu s příspěvkem k jejich přepeřování. Zmíníme se také o biotických a abiotických kvalitách prostředí, v kterém se ledňáček říční trvale zdržuje a zdárně rozmnožuje. Zdůrazníme význam a ochranu jeho stálých hnízdišť. Na příkladech předvedeme v této problematice nezbytnost spolupráce se správci toků a orgány ochrany přírody. Budeme diskutovat o možnostech vytváření nových hnízdních příležitostí pro ledňáčka, předvedeme různé formy umělých hnízdních nor. Prostor bude vyhrazen i problematice fotografické a filmové dokumentace životních projevů ledňáčka říčního a jejímu využití při studiu jeho biologie, ochraně a výchově veřejnosti. Znovu zdůrazníme používání doporučené metodiky mapování ledňáčka říčního k získání přesných dat pro Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR a monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí.
Semináře se zúčastní na ledňáčka říčního specializovaní ornitologové ze Slovenska.
Na seminář vás zvou a na setkáni se těší členové 02/19 ZO ČSOP Alcedo. Definitivní program semináře bude zaslán přihlášeným zájemcům v polovině září.

Případné dotazy, přihlášky a příspěvky zasílejte na níže uvedené adresy organizátorů:
Mgr. Pavel Čech, e-mail: pavelcech@tiscali.cz, tel.: 603549560
Doc.RNDr. Martin Čech, Ph.D., e-mail: carcharhinusleucas@yahoo.com, tel.: 732209323