vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Oznámení o povinném školení pro realizátory projektů zaměřených na krajové odrůdy ovocných dřevin

1.3.2017

V případě podání projektu zaměřeného na mapování krajových odrůd ovocných dřevin, nebo v případě podání projektu zaměřeného na péči o genofondové plochy krajových odrůd ovocných dřevin, je realizátor povinen absolvovat školení na toto téma, které se letos uskuteční v úterý 21. 3. 2017 v Domě ochránců přírody v Praze. Začátek školení je naplánován na 10:00, předpokládané ukončení školení je v 15:00. Případní zájemci se mohou předem nahlásit na adresu: martin.tresnak@csop.cz. Bez absolvování příslušného školení nebude možné podpořit realizaci takto zaměřených projektů.

Mimořádně se připravuje ještě alternativní termín pro ty, kteří se v termínu školení nemohou účastnit a to v sobotu 18. 3. 2016 od 10:00 Karlových Varech Dalovicích (účast možná jen po domluvě s garantem programu Ing. Martinem Lípou kontakt: ec.meluzina@volny.cz, tel: 777 086 620).


 “Školení je pořádáno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky s.p. a Ministerstvem životního prostředí. Školení nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.“

http://biodiverzita.csop.cz

 

loga.png