vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Senát bude jednat o právu veřejnosti ovlivňovat životní prostředí ve svém okolí

1.6.2017

Aktualizace: projednávání stavebního zákona bylo odloženo na 7. června. Takže ještě zbývá pár dní na vysvětlování...

Zítra (31. května) by měl Senát projednávat novelu stavebního zákona, do níž poslanecká sněmovna vložila i významné omezení práv občanů bránit zdravé životní prostředí ve svém okolí. Pokud novela v tomto znění projde, budou občanské spolky (což je s výjimkou sousedů v podstatě jediná forma, jak se může dle naší legislativy veřejnost do správních řízení zapojit) vyloučeny z naprosté většiny územních a stavebních řízení a z projednávání řady dalších věcí.

Český svaz ochránců přírody v té souvislosti oslovil Senátory a Senátorky s upozorněním na řadu nepřesností a nepravd, které autoři této změny při jejím prosazování používají.

Není například pravda, že vyloučení veřejnosti z projednávání většiny stavebních a územních řízení urychlí velké stavby typu dálnic. Tyto stavby vždy podléhají posuzování vlivu na životní prostředí a takováto řízení jsou jediná, v kterých i po projednávané změně zákona zůstává účast veřejnosti zachována.

U menších staveb může vyloučení veřejnosti sice řízení skutečně zrychlit, ovšem za cenu neodhalených nezákonností a zvýšení korupčnosti prostředí. Když se investor s úředníkem nějak domluví bez ohledu na veřejný zájem a nikdo jim do toho nebude "kecat", bude samozřejmě hotovo rychle. Ovšem množství případů, kdy odvolací orgány či soudy sávají za pravdu občanským iniciativám, by to mělo být považováno spíše za důkaz o prospěšnosti veřejnosti ve správních řízeních (byla zde nezákonnost, která byla díky veřejnosti odhalena), ne za zbytečné zdržování.

Pravdou taktéž není, že vše podstatné, co se ochrany přírody a životního prostředí týče, lze řešit podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kde zůstala účast spolků zachována. Nejen že i dnes jsou časté případy, že až účast spolků v územním řízení poukáže na opomenutí zákonem chráněného zájmu ochrany přírody (bez této účasti by tedy k žádnému správnímu řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny vůbec nedošlo), ale projednávaná novela navíc převádí některá zcela zásadní řízení související s ochranou přírody (kácení stromů související s výstavbou, v některých případech dokonce i druhovou ochranu) naprosto nesystémově do kompetence stavebních úřadů.

Na webových stránkách www.csop.cz/nejsmeekoteroriste shromážil Český svaz ochránců přírody řadu konkrétních řízení, ve kterých se místní organizace angažovaly, jaké postoje zastávaly a jak výsledek (ne)ovlivnili. Zde si může každý sám posoudit, zda jde o samoúčelné zdržování čehokoli nebo hájení veřejného zájmu.

Velice fundovaně a podrobně jsou argumenty shrnuty ve stanovisku předních právníků našich právnických fakult.

Stále ještě je možné kontaktovat senátory a nejlépe na zcela konkrétních příkladech se jim snažit vysvětlit, co schválením Poslaneckou sněmovnou předložené novely způsobí. Bohužel "zmatení jazyků" je v této kauze značné. Máme obavy, že málokdo z těch, co mají hlasovat, přesně chápe, jaké vlastně budou důsledky tohoto rozhodnutí. Je to vidět z řady senátorských vyjádření, že "se vlastně nic moc nezmění", "omezení se týká jen veřejně prospěšných staveb", "v podstatě všechny stavby podléhají EIA, tak kde je problém?" a podobně.