vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

X. Sněm ČSOP

26.11.2018

O uplynulém víkendu (24.-25. 11.) se v Čáslavi konal X. Sněm ČSOP. Sjeli se zástupci Svazu z celé republiky, aby diskutovali o aktuálních tématech ochrany přírody, aktivitách Svazu a zvolili nové vedení organizace.

Předsedou a výkonným místopředsedou ČSOP byli opětovně zvoleni Libor Ambrozek a Karel Kříž, Ústřední výkonná rada ČSOP bude dále pracovat ve složení Josef Cach, Karel Ferschmann, Yvonna Gaillyová, Daniel Horáček, Jakub Hromas, Jiří Janál, Petr Janeček, Luděk Kostelník, Jiří Kučera, Milan Maršálek, Milan Oppa, Petr Orel, Petr Pelikán, Ivana Pirná, Jaroslav Podhorný, Jiří Rous, Václav Somol, Petra Steidlová, Jan Svoboda, Daniel Šatra, Libor Tandler, Lukáš Tůma, Vlastislav Vlačiha, Jozef Zetěk a Petra Zíková. Ústřední kontrolní a revizní komisi bude v následujících třech letech tvořit Marie Cachová (předsedkyně), Radovan Cáder a Jitka Říhová.

Řada usnesení Sněmu se týkají zemědělské krajiny. Sněm uložil novému vedení Svazu jednat o možnostech spolupráce s Asociací soukromých zemědělců, seznámit členskou základnu s peticí České společnosti ornitologické ke společné zemědělské politice pro roky 2021 – 2027, podpořit nezbytné zpřísnění prováděcí vyhlášky zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, které bude účinně postihovat poškozování zemědělské půdy erozí, a metodicky podporovat zapojování základních organizací do komplexních pozemkových úprav a doporučil seznámit se s problematikou Strategie 2030 (Strategický rámec Česká republika 2030) a působit na její uvádění do života. Mimo téma zemědělská krajiny uložil Sněm mimo jiné propagovat šetrnější péči o zeleň zejména v intravilánech obcí či usilovat v kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko o zařazení témat předcházení vzniku odpadů a nebezpečí, které odpady představují pro volně žijící živočichy, doporučil připravit webový manuál pro malé obce zaměřený na časté problémy ochrany životního prostředí ve stylu „Co dělat, když ...“.

Sněm se dále zabýval výší členských příspěvků, prací s dětmi ve věkové kategorii 15-26 let, propagací ČSOP a organizačními záležitostmi, jako je registrace základních organizací či vzdělávání ekocenter.

Sněm vybral logo ke 40. výročí ČSOP, které budeme slavit příští rok. Logo bude zveřejněno po uzavření smluv s jeho autorem.

Fotografie ze Sněmu naleznete na facebooku ČSOP: www.facebook.com/csop.cz .