vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Pomozte nám vytvořit regionální směsi semen!

14.1.2020

V posledních letech vzrůstá poptávka po návratu pestrobarevných luk s poletujícími motýly nejen ve volné krajině, ale i v intravilánech obcí a zahradách osvícených vlastníků. Na trhu se některé směsi semen dají koupit, například Firma Planta Naturalis z Markvartic má bohatý sortiment planých druhů a nabízí různé směsi jako Česká květnice, Horská louka, Kopretinová louka, Louka pro motýly, Slunná stráňka apod., ale tyto směsi nerespektují regionalitu, fytogeografické rozšíření a mnohdy ani ekologické nároky nabízených druhů. Chceme-li proto udělat něco pro přírodu a její biodiverzitu, je třeba pro odlišné oblasti České republiky připravit místní osivo.

Hledáme proto organizace, které by byly schopné a ochotné nám s tímto pomoci. Co se od  nich očekává?

  • výběr donorových ploch
  • sběr semen
  • zajištění výsevu:

– na plochách pronajatých ZO 

– na soukromých záhonech členů

- na soukromých záhonech příznivců

  • zajištění celoroční péče o matečné porosty
  • sběr semen (po 2 až 3 letech od výsevu)
  • zajištění čištění a dalšího využití osiva

Pro ty organizace, které tato výzva oslovila, bude během zimy zorganizován seminář, ve kterém se podrobně dozví, jak na to, a také jak napsat úspěšný projekt na tvorbu regionální směsi semen v rámci programu Biodiverzita.

Případné zájemce prosíme o potvrzení zájmu o tuto problematiku do 31. 1. 2020 na email: ivana.jongepierova@nature.cz