vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Sporná novela stavebního zákona oklikou

3.2.2020

Zatímco řadu odborníků i veřejnost už měsíce zaměstnává diskuse nad chystanou rekodifikaí stavebního práva, Poslanecká sněmovna právě projednává vládní návrh )plně jiného zákona, který se snaží do stavebního zákona některé sporné institudy vložit pokud možno hned, jaksi oklikou, nenápadně.

Jde o novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (tzv. liniový zákon, tisk č. 673). Projednávaná novela se však navzdory jejímu označení netýká zdaleka jen tohoto zákona a liniových staveb; jde o novelizaci celé řady dalších zákonů, a to i v záležitostech, které problematiku výstavbu liniových staveb dalece přesahují. Mimo jiné jde o významnou novelu stavebního zákona, což v situaci, kdy se projednává komplexní rekodifikace stavebního práva, považujeme za naprosto nesystémové. Pokud opakovaně deklarovaným cílem Vlády, potažmo Parlamentu je zjednodušení stavebního práva, pak takovéto kroky, tedy neustálé novelizace, časově i obsahově se mnohdy míjející s jinými novelami, do něj naopak vnáší čím dál větší chaos.

Konkrétně k předloženému návrhu novely: Do legislativy zavádí instituty, které rekodifikace stavebního práva vůbec nezná (jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny, územní rozvojové plány). Pokud by byla tato novela schválena, znamená to, že by tyto instituty platily pouze dočasně a novým stavebním zákonem by byly opět zrušeny? Novela liniového zákona se dále snaží protlačit do stavebního zákona nástroje, které jsou v současné době v rámci projednávání rekodifikace stavebního práva podrobovány rozsáhlé diskusi a bylo by tedy logické s jejich schválením počkat až na výsledek těchto diskusí. Jinak se nelze ubránit dojmu, že jde o obejití standardního legislativního procesu. Zejména jde o tzv. fikci souhlasu, nástroj s ohromným korupčnímu potenciálem, který je navíc v návrhu novely formulován naprosto chaoticky. Pomineme-li rizika, spojená s fikcí souhlasu obecně, pak si neumíme představit, jak by v navržené podobě vůbec mohla fungovat (např. ustanovení, že fikce souhlasu se nepoužije, pokud se „posuzuje splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů“; předpokládáme, že stavební úřad netuší, jestli se na daném území nějaké zvláště chráněné druhy vyskytují, takže pokud se orgán ochrany přírody v dané lhůtě nevyjádří, dle čeho stavební úřad posoudí, zda fikce souhlasu platí nebo ne?) .  

Český svaz ochránců přírody Proto doporučuje odložit projednávání této novely až na dokončení příprav rekodifikace stavebního práva a projednávat oba úzce provázané zákony současně. V tomto duchu apeluje na poslance Poslanecké sněmovny.

PS: Toto stanovisko se nezabývá vlastním zákonem č. 416/2009 Sb., v němž je také řada problemtických bodů.