vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ukliďme svět a Ukliďme Česko – návrat ke kořenům

19.2.2021

Na konci loňského roku jsme uzavřeli tříletý projekt s podporou Státního fondu životního prostředí pod názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko, na kterém se podílel Český svaz ochránců přírody a spolek Ukliďme Česko. Co se nám za uplynulé tři roky podařilo? Nebylo toho málo, celkem 7 917 úklidových akcí, 314 367 zapojených dobrovolníků a bezmála 5 000 tun uklizeného odpadu, včetně několika tisíc mediálních výstupů, díky kterým se pořádání úklidových akcí začala věnovat i řada dalších organizací.

Na základě vyhodnocení spolupráce za uplynulé 3 roky jsme však dospěli k závěru, že nadále půjdeme každý vlastní cestou a společný projekt Ukliďme svět, ukliďme Česko se tak od letošního roku rozdělil na dvě samostatné akce Ukliďme svět a Ukliďme Česko, jak tomu ostatně bývalo dříve. Jistě se ptáte proč…

Spolek Ukliďme Česko hodlá pořádání úklidových akcí více spojit s odpadovou problematikou a věnovat se podrobněji tématům předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace, využívání, osvětě s tím spojené a rozvoji aplikace www.KAMsNIM.cz, jejímž hlavním a dlouhodobým cílem je, aby nepořádku v našem okolí pokud možno ubývalo.

Český svaz ochránců přírody chce i nadále v organizování úklidových akcí, s nimiž začal již v r. 1993, pokračovat. S výhodou znalostí v praktické ochraně přírody zároveň motivovat širokou veřejnost k zájmu o své okolí i přírodu a vzbudit tento zájem i u dětí a mladé generace.

Každopádně pro vás, jako organizátory dobrovolnických úklidových akcí, se tím nic podstatného nemění a doufáme, že se organizaci úklidů budete zabývat i nadále (ostatně po loňské a bohužel i letošní koronaturistické sezóně je úklidu zapotřebí více, než kdy předtím), ať už pod hlavičkou Ukliďme svět nebo Ukliďme Česko.

Ať se daří i v této nelehké době přejí organizátoři z
Ukliďme Svět
Ukliďme Česko