vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Prohlášení k ZO ČSOP Skelná Huť

20.12.2021

Český svaz ochránců přírody tímto prohlašuje, že se zcela distancuje od činů pana B.M. ze Skelné Hutě, předsedy pobočného spolku, ZO ČSOP 25/04 se sídlem Skelná Huť 43 (obec Chudenín), který je obviněn z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a pytláctví. V dubnu 2021 založil pan B.M. základní organizaci Českého svazu ochránců přírody s názvem Skelná Huť a s údajným cílem „chránit přírodu, les a čistotu vody, vodních toků a pramenů“ a stal se jejím předsedou. Následně v červnu u něj Celní správa ČR objevila mrtvé chráněné živočichy. Český svaz ochránců přírody konstatuje, že samotné držení těl těchto živočichů bez patřičných povolení je porušením zákona. Z tohoto důvodu dal podnět svým kontrolním orgánům, aby zahájili disciplinární řízení s panem B.M., jehož výsledkem by mělo být vyloučení z řad Českého svazu ochránců přírody.

EDIT: ZO ČSOP Skelná Huť byla rozhodnutím členské schůze k 31.3.2022 zrušena.