vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ochrana biodiverzity a podpora pozemkových spolků pro rok 2022

7.2.2022

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje výzvy na podání projektů do tradičních programů Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

Program Ochrana biodiverzity podporuje širokou škálu aktivit ve prospěch ohrožených druhů či biotopů, od mapování přes praktická opatření v krajině až po osvětu. Projekt může podat jakýkoli zapsaný spolek (pobočný spolek).

Do programu na podporu vzniku pozemkových spolků mohou podávat projekt krom zapsaných (pobočných) spolků i o.p.s., ústavy či nadace, jejichž cílem je stát se akreditovaným pozemkovým spolkem, tedy chránit naše přírodní dědictví na základě nějakých dlouhodobých právních vztahů k pozemkům.