ČSOP - zpět na úvod zpět

Dubnové putování po Sardinii a Korsice v roce 2012

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

Srdečně vás zveme do Domu ochránců přírody na cestopisnou přednášku "Dubnové putování po Sardinii a Korsice v roce 2012"

Popis akce

Hlavním cílem cesty bylo fotografování přírody, především květin. Na Sardinii je, díky vápencovým horninám, bohatší květena. Téměř na každém kroku různé orchideje, vstavače, tořiče apod., bramboříky, áron, romuley a mnoho dalších květin, z nichž je řada endemitů. Na Korsice například vzácný endemický šafrán korsický, ale i křivatec český, lír přímořský, čemeřice apod. Z živočišné říše nás zaujaly legendární hrdobci – scarabeus valící si kuličky, několik motýlů, ještěrky, stáda polodivokých koz a prasat. Záběry klidného i rozbou- řeného moře, západu slunce nad mořem, vodopádů, hor i bizarních skalních útvarů. I několik kulturních památek, jako nuraghi z doby kamenné, kostelíky až z 6. století a současný vzhled městeček, včetně jejich výzdoby. Zkrátka spousta krásy a zajímavostí. Přednášející a autor fotografií: Cedrik Haškovec, původem biolog, nyní molekulární onkohematolog.

Pořadatel

Dům ochránců přírody v Praze

Termín(y) akce

Začátek: 16. 5. 2013, 18:00
Konec: 16. 5. 2013, 20:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Dům ochránců přírody v Praze
Michelská 5
Praha 4
140 00
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

Dům ochránců přírody v Praze
Web: http://www.dumochrancuprirody.csop.cz

Kontaktní osoba

Patrik Sláma
Telefon(y): 222 516 115
E-mail: patrik.slama@csop.cz

zpět