ČSOP - zpět na úvod zpět

Den pro přírodu

Ilustrační foto

Typ akce

Pracovní akce, brigáda

Anotace

Brigáda na loukách v okolí Plumlova pro všechny, kteří chtějí pomoci přírodě.

Popis akce

Budeme hrabat seno, vytrhávat ovsík a rozrušovat drn. Nářadí a pracovní rukavice zapůjčíme, drobné občerstvení bude zajištěno. Účastníci obdrží zdarma letáčky či brožurky s regionální tematikou. Sraz v Plumlově na náměstí v 8:45, vhodný bus z Prostějova jede v 8:25 z aut. st. (stanoviště č. 11). Předpokládané ukončení akce ve 14 hodin.

Pořadatel

ZO ČSOP Bělozářka

Akce je určena převážně pro členy čsop, ale též pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 01. 6. 2013, 08:45
Konec: 01. 6. 2013, 14:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Přírodovědně cenné lokality u Plumlova

Místo srazu

Autobusová zastávka
náměstí
Plumlov
Okres: Prostějov

Pořadatel

ZO ČSOP Bělozářka

Kontaktní osoba

Eva Zatloukalová
Telefon(y): 603 730 594
E-mail: ezatl@centrum.cz

zpět