ČSOP - zpět na úvod zpět

Víkendová exkurze do Českého středohoří

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce
Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

Víkendová exkurze. Doprava bude zajištěna dle počtu a zájmu účastníků. Navštívíme CHKO České středohoří s průvodcem Mgr. Karlem Neprašem . Ubytování bude zajištěno v ubytovně KČT za cenu více než příznivou.

Popis akce

S průvodcem Mgr. Karlem Neprašem se v sobotu podíváme na Radobýl, kde budeme-li mít štěstí, uvidíme kriticky ohrožené zárazy nachové, písečné a šupinaté. Poté se vypravíme na Knobložské stráně, kde roste řada druhů vstavačovitých rostlin a bohatá stepní květena. Program viz. příloha. V neděli se vydáme s MVDr. Rudolfem Dundrem do okolí Lovoše. . Odjezd auty dle dohody v pátek v 15.00 hod. S sebou: hudební nástroj, vhodné oblečení do terénu, dalekohled, fotoaparát a dobrou náladu. S ohledem na omezený počet míst v autě, se případní zájemci musí přihlásit na tel. čísle 605 000 577 pí. Miladě Vrbové.

Pořadatel

ZO ČSOP Klenice

Akce je určena převážně pro členy čsop, ale též pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 31. 5. 2013, 15:00
Konec: 02. 6. 2013, 17:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
CHKO České středohoří

Místo srazu

Mladá Boleslav

Akce probíhá v rámci celosvazové kampaně či akce

Setkání s přírodou

Pořadatel

ZO ČSOP Klenice
Web: http://klenice.csop.cz

Kontaktní osoba

Milada Vrbová
Telefon(y): 605 000 577
E-mail: milada.vrbova@atlas.cz

zpět