ČSOP - zpět na úvod zpět

Jabloňka a Trojská - botanicky cenná území severu Prahy

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Vycházka zavede návštěvníky do dvou botanicky pozoruhodných lokalit – na stepní svahy přírodní památky Trojská a na prudké skalnaté svahy přírodní památky Jabloňka.

Popis akce

Návštěvníci budou moci obdivovat jak mnoho druhů rostlin, které se vyskytují na řadě stepních lokalit v Praze (růže galská, chrpa chlumní, modřenec tenkokvětý nebo bělozářka liliovitá), tak i vzácné druhy rostlin, jejichž hlavní areál rozšíření leží v Českém středohoří nebo na Jižní Moravě (oman německý, pelyněk pontický, česnek kulatohlavý). Vzhledem k proměnlivému počasí a místy náročnějšímu terénu doporučujeme pevnou turistickou obuv. Výstup i sestup v přírodní památce Jabloňka je místy náročný a nedoporučujeme ho osobám trpícím závratí.

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 19. 5. 2013, 14:00
Konec: 19. 5. 2013, 17:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
sraz na zastávce tram. č. 17 Trojská
Praha

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec
Web: http://csop-krivatec.cz

Kontaktní osoba

Pavel Rosendorf
Telefon(y): 724 903 186
E-mail: rosendorf@post.cz

zpět