ČSOP - zpět na úvod zpět

Wodník 2013

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

Osmidenní fotografický workshop v přírodě NP Šumava

Popis akce

Program je zaměřen na poznání krajiny, vody a vodních organismů formou fotografie pod vedením zkušeného fotografa Petra Jana Juračky. Odbornou část zaštiťují hydrobiolog Ondřej Simon, malakoložka Alena Peltanová a botanička Jana Zmeškalová. V šumavské divočině nás čeká fotografický kurz zahrnující kromě základů fotografického umu také netradiční techniky včetně focení pod vodou, přes mikroskop, časosběrné záběry a další. Jako součást kurzu se účastníci dozvědí mnohé o životě u vody a v ní, o vodě v krajině, blíže se seznámí se vzácnou perlorodkou říční a zažijí spoustu zábavných her a aktivit. Výstupem workshopu bude putovní fotografická výstava prací účastníků, která bude zdarma k zapůjčení všem účastníkům, ale i zájemcům z nevládních organizací, škol, úřadů, ekocenter apod. Detailní informace a přihlášku najdete na www.wodnik.cz. Podmínkami účasti na workshopu je nadšení pro věc, věk mezi 15 a 30 lety, vyplnění přihlášky na webu a zaslání pěti autorských fotografií s ústředním tématem „voda“ do 30. 6. 2013. Workshop je zdarma (jídlo, ubytování, lektorné, materiály), je však požadována záloha účastí, která je zároveň příspěvkem na stravné ve výši 1000 Kč. Zálohu je třeba uhradit do 30. 6. 2013 na účet 326836369/0800 vedený u České spořitelny.

Pořadatel

ZO ČSOP Benešov

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 03. 8. 2013, 10:00
Konec: 10. 8. 2013, 18:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
NP Šumava

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ZO ČSOP Benešov
Web: http://www.wodnik.cz

Kontaktní osoba

Jana Zmeškalová
Telefon(y): 604 405 850
E-mail: wodnik2013@email.cz

zpět