ČSOP - zpět na úvod zpět

Život v potocích a rybnících na severním okraji Prahy

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Vycházka přiblíží návštěvníkům život potoků a rybníků typických pro boční údolí, která ústí na severu Prahy do Vltavy.

Popis akce

Vycházku zahájíme u Čimického rybníka na východním okraji Čimického údolí, kde si prohlédneme litorální části a dozvíme se něco o životě na hladině i pod ní. Pokračovat budeme přírodní památkou Čimické údolí podél obnoveného, periodicky vysychajícího Čimického potoka až ke Kostoprdskému rybníku s bohatými litorály a zajímavými živočichy pod hladinou. Po krátké zastávce v hluboké Zámecké rokli zamíříme k ústí Drahanského potoka, kde si prohlédneme některé druhy vodního hmyzu a další druhy makrozoobentosu malých nížinných potoků. Podél Drahanského potoka zamíříme proti proudu až k Drahanskému mlýnu, odkud vystoupáme do svahu ke konečné autobusu 183 Sídliště Čimice. Trasa vede většinou po polních a lesních cestách a částečně i mimo cesty do prudších svahů, pevná obuv je proto nutná. Délka trasy je cca 6 km (3,5-4 hod). Vstupné dobrovolné.

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 23. 6. 2013, 14:00
Konec: 23. 6. 2013, 18:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
zastávka autobusů č. 183 a 202 Čimice

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec
Web: http://csop-krivatec.cz

Kontaktní osoba

Pavel Rosendorf
Telefon(y): 724 903 186
E-mail: rosendorf@post.cz

zpět