ČSOP - zpět na úvod zpět

INVAZNÍ DRUHY ROSTLIN 2013

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

"INVAZNÍ DRUHY ROSTLIN 2013" - aktuální problémy a výsledky pilotních, místních i regionálních projektů - setkání zástupců různých resortů a institucí, možnosti koordinace a spolupráce v regionech i na celostátní úrovni a mezi sektory, ...

Popis akce

pracovní konferenci: "INVAZNÍ DRUHY ROSTLIN 2013" - aktuální problémy a výsledky pilotních, místních i regionálních projektů - setkání zástupců různých resortů a institucí, možnosti koordinace a spolupráce v regionech i na celostátní úrovni a mezi sektory, ... v pátek 22. listopadu 2013 od 10.00 do ca 17.00 hod. v zasedací místnosti Domu ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 (1. patro) PROGRAM: 9.30 – 10.00 prezentace účastníků a přednášejících 10.00 – 10.10 zahájení, úvodní informace 10.15 – 11.15 Novinky v legislativě a odborném rámci invazivních druhů v ČR a EU 11.30 – 12.45 Probíhající velké a pilotní i přeshraniční projekty v ČR – jejich výsledky, výstupy, problémy, finance 12.45 – 13.15 přestávka na oběd (pro přihlášené účastníky bude zajištěn) 13.15 – 15.00 Strategie, koncepce řešení problematiky invazních druhů pro ČR i jednotlivé regiony či ZCHÚ, koordinace aktivit v regionech (informační weby a výměna informací, … podněty pro meziresortní skupinu pro invazní druhy) 15.15 – 17.00 Řešení problémů s invazními druhy v obcích a v kompetenci jednotlivých organizací – co se daří a co nikoli, záměry na r. 2014 - 2016. Jednotlivé bloky budou obsahovat úvodní referáty přihlášených řešitelů projektů či zástupců klíčových institucí, následovat bude moderovaná diskuse k dané problematice.Celé jednání bude zaznamenáno a závěry či podněty z jednotlivých bloků programu budou vyvěšeny na www.armillaria.cz a www.csop.cz. Plánované přestávky mezi bloky mohou být zkráceny či zrušeny – kromě pauzy na oběd, vyžádá-li si to objem a obsah přihlášených příspěvků, diskusní čas rozhodně nebude krácen, diskuse a výstupy z jednotlivých diskusních částí jsou důležitou součástí této pracovní konference. Přednášející prosíme o souhlas s umístěním jejich prezentace či odborného příspěvku na web a o souhlas s jeho další distribucí zájemcům. Účast na pracovní konferenci je zdarma, přihlášku zašlete prosím do 16.11. 2013 (viz kontakty v záhlaví pozvánky) – zejména přednášející a ti, kteří chtějí zajistit oběd a občerstvení na akci, od opožděně přihlášených budeme u prezence vybírat 50 Kč jako příspěvek na občerstvení, oběd si musí zajistit sami. Prezentace prosíme v programu PowerPoint, písemné příspěvky v MS Wordu, pokud je dodáte do 18.11., zajistíme jejich namnožení přihlášeným účastníkům. Akce je realizována v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky, s.p. a Ministerstvem životního prostředí.

Pořadatel

ZO ČSOP Armillaria

Termín(y) akce

Začátek: 22. 11. 2013, 10:00
Konec: 22. 11. 2013, 17:30

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Dům ochránců přírody v Praze
Michelská 5
Praha 4
140 00
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ZO ČSOP Armillaria
Web: http://www.armillaria.cz/

Kontaktní osoba

Květa Morávková
Telefon(y): 602 154 091
E-mail: kveta.annolk@seznam.cz

zpět