ČSOP - zpět na úvod zpět

Stoletá Hloučela: Ptačí štěbetání

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Akce pro všechny statečné zájemce o ornitologii, kterým nevadí brzká ranní hodina.

Popis akce

Odměnou jim bude ptačí „koncert“ celé řady zástupců ptactva žijícího v biokoridoru Hloučela, odborný výklad Ladislava Klabníka a Petra Podhorného a zážitek z netradiční časné ranní vycházky. V případě trvalého deště se akce nekoná. Aktuální informace na tel. 603 730 594.

Pořadatel

ZO ČSOP Bělozářka

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 18. 5. 2014, 05:30
Konec: 18. 5. 2014, 08:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
biokoridor Hloučela
Prostějpv
796 01

Místo srazu

na rohu u jezdecké stáje Cavalo
biokoridor Hloučela
Prostějov

Akce probíhá v rámci mezinárodní kampaně či akce

Vítání ptačího zpěvu

Pořadatel

ZO ČSOP Bělozářka

Kontaktní osoba

Eva Zatloukalová
Telefon(y): 603 730 594
E-mail: iris@iris.cz

zpět