ČSOP - zpět na úvod zpět

Setkání s třešněmi aneb Třešňový piknik

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Akce pro veřejnost ve spolupráci s odborníky v ovocném sadu Oulehle na Kosíři.

Popis akce

Cesta ze Stařechovic k sadu dlouhá cca 2,5 km povede kolem stařechovického lomu, projdeme vzácnou zakrslou doubravou a navštívíme známou studánku. Od 12:00 bude v sadu Oulehle připraven Třešňový piknik, kde kromě třešňového občerstvení bude pro návštěvníky připraven „třešňový pětiboj“, entomologické pozorování hmyzu s Vojtěchem Jiříčkem a spousta dalších informací o stromech a obyvatelích sadu. Ráno sraz v 11:00 na autobusové zastávce ve Stařechovicích (odjezd vhodného autobusu v 10:40 z autobus. nádraží v Prostějově, stanoviště č. 1) anebo ve 12:00 přímo v sadu Oulehle na Kosíři. Ukončení akce v 15 hodin. Vhodný vlak do Prostějova odjíždí z Čelechovic na Hané v 15:31.

Pořadatel

ZO ČSOP Oriolus

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 21. 6. 2014, 11:00
Konec: 21. 6. 2014, 15:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
ovocný sad Oulehle na Kosíři

Místo srazu

autobusová zastávka ve Stařechovicích
nebo přímo v ovocném sadu Oulehle

Akce probíhá v rámci celosvazové kampaně či akce

Setkání s přírodou

Pořadatel

ZO ČSOP Oriolus
Web: http://www.iris.cz

Kontaktní osoba

Eva Zatloukalová
Telefon(y): 603 298 039
E-mail: iris@iris.cz

Spolupořadatelé

ČSOP RS Iris
ZO ČSOP Bělozářka

zpět