ČSOP - zpět na úvod zpět

Den životního prostředí

Ilustrační foto

Typ akce

Jiná akce

Anotace

Oslava Dne životního prostředí na náměstí TGM v Prostějově ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova a Zdravým městem Prostějov.

Popis akce

Na této osvětové akci se představí řada organizací zabývajících se přírodou či ochranou přírody. Pro děti i dospělé budou připraveny aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí.

Pořadatel

ČSOP RS Iris

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 14. 6. 2014, 09:00
Konec: 14. 6. 2014, 12:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální

Nám. T. G. Masaryka
Prostějov

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ČSOP RS Iris
Web: http://www.iris.cz

Kontaktní osoba

Eva Zatloukalová
Telefon(y): 603 730 594
E-mail: iris@iris.cz

Spolupořadatelé

ZO ČSOP Bělozářka

zpět