ČSOP - zpět na úvod zpět

Veřejný seminář „Obraz krajiny Blanského lesa“

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností
Kulturní akce

Anotace

Český svaz ochránců přírody České Budějovice a Správa CHKO Blanský les Český Krumlov vás zvou na veřejně přístupný seminář.

Popis akce

Akce se koná za podpory Regionálního muzea v Českém Krumlově u příležitosti výstavy obrazů a grafik „Kleť a Blanský les – krajina v obrazech“ pořádané tímto muzeem (výstava trvá do 17. 5. 2015). Seminář je zaměřen na témata spojující svět přírody se světem výtvarného umění. Na příkladu Chráněné krajinné oblasti Blanského lesa s námi nahlédnete do krajiny, která má nepřerušenou tradici více než dvě stě padesát let trvající krajinomalby. Datum: 14. května 2015 Čas: 12,00 – 17,00 hodin Místo: Regionální muzeum Český Krumlov, ulice Horní 152, ČK Program: 12,00 - 12,25 prezence 12,25 - 12,30 zahájení a moderace : Svatomír Mlčoch, Český svaz ochránců přírody 12,35 - 13,15 komentovaná prohlídka výstavy : Mgr. Ivan Slavík – kurátor výstavy 13,15 - 13,45 ochrana krajinného rázu v CHKO Blanský les : Ing. arch. Kamila Žifčáková 13,45 – 14,15 základní přírodní hodnoty Blanského lesa : ing. František Urban 14,15 – 14,45 geomorfologická charakteristika Blanského lesa : RNDr. Petr Rajlich 14,45 – 15,00 přestávka na občerstvení 15,00 – 15,30 k historii krajinomalby : Mgr. Hynek Rulíšek 15,30 – 16,00 výstava v kontextu tvorby jihočeských výtvarníků : PhDr. Jaromír Procházka 16,00 – 16,30 budoucí aktivity a neplánované příspěvky či prezentace 16,30 – 17,00 závěrečná panelová diskuse za účasti přednášejících a hostů z řad výtvarníků Organizační doporučení a informace: Na seminář není nutno se předem přihlašovat. Nejde-li o skupinu nad 5 osob. Pokud účast plánujete a přejete si rezervovat místo, zašlete stručné oznámení na e-mail: mlcoch@cb.gin.cz. Pro jednotlivá vystoupení přednášejících je plánováno cca 20 minut, zbytek času má přednášející k dispozici na dotazy a diskusi. Na seminář se nevybírá žádný poplatek. Účastníky komentované prohlídky však prosíme o zakoupení vstupenky do muzea.

Pořadatel

Svatomír Mlčoch, Český svaz ochránců přírody

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 14. 5. 2015, 12:00
Konec: 14. 5. 2015, 17:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Regionální muzeum Český Krumlov
Horní
Český Krumlov

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

Svatomír Mlčoch, Český svaz ochránců přírody

Kontaktní osoba

Svatomír Mlčoch
E-mail: mlcoch@cb.gin.cz

zpět