ČSOP - zpět na úvod zpět

Polabím – Libický okruh a Žehuňská obora

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Autobusový zájezd a pěší výlet za přírodními zajímavostmi s návštěvou NPR Libický luh, NPR Žehuňský rybník, NPR Žehuňská obora a památníku Slavníkovců v Libici.

Popis akce

Autobusový zájezd a pěší výlet za přírodními zajímavostmi. Navštívíme NPR Libický luh – největší komplex lužních lesů v Čechách, protkaný sítí tůní. Dále se podíváme do NPR Žehuňský rybník, NPR Žehuňská obora, kde budeme obdivovat rozkvetlé louky hlaváčků jarních. A na závěr se pojedeme podívat na památník Slavníkovců do Libice. Průvodcem exkurze bude PaedDr. Zdeněk Souček, ředitel Polabského ekocentra. Odjezd v 8.00hod. od zastávky MHD "Tř. V. Klementa" u Bondy centra. Předpokládaný návrat v 18.30 hod.

Pořadatel

ZO ČSOP Klenice

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 17. 4. 2010, 08:00
Konec: 17. 4. 2010, 18:30

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální

Místo srazu

zastávka MHD "Tř. V. Klementa"
U Bondy centra
Mladá Boleslav
293 01
Okres: Mladá Boleslav

Pořadatel

ZO ČSOP Klenice
Web: http://w.mb-net.cz/klenice

Kontaktní osoba

Milada Vrbová
Telefon(y): 605 000 577
E-mail: csopmb@centrum.cz

zpět