ČSOP - zpět na úvod zpět

Den Země v Mariánských Lázních

Ilustrační foto

Typ akce

Zážitková akce, hra

Anotace

Jedná se o akci určenou hlavně pro rodiče s dětmi.

Popis akce

Můžete se těšit na přírodovědné aktivity pro děti, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, kratší hudební vystoupení pěveckého sboru Fontána, folklórního souboru Marjánek a hudebního tělesa ZUŠ. Akce se koná také díky materiální podpoře Městského muzea Mariánské Lázně, pana Václava Nekováře (stánkové občerstvení), Léčebných Lázní Mariánské Lázně, společnosti Marius Pedersen, pivovaru Chodovar a obce Tři Sekery.

Pořadatel

ZO ČSOP Kladská

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 25. 4. 2010, 14:00
Konec: 25. 4. 2010, 17:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
kolonáda Ferdinandova pramene
Mariánské Lázně
353 01
Okres: Cheb

Místo srazu

Sraz na místě konání

Akce probíhá v rámci mezinárodní kampaně či akce

Den Země

Pořadatel

ZO ČSOP Kladská
Web: http://www.slavkovskyles.cz

Kontaktní osoba

Kateřina Dvořáková
Telefon(y): 608 131 672
E-mail: katka.dvorakova@slavkovskyles.cz

Spolupořadatelé

Správa CHKO Slavkovský les
ZUŠ F. Chopina
Junák Mariánské Lázně

zpět