ČSOP - zpět na úvod zpět

Letní aspekt rostlinných společenstev v přírodní památce Jabloňka

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Vycházka do botanicky cenného území přírodní památky Jabloňka s výskytem chráněných druhů rostlin na okraji areálu svého rozšíření

Popis akce

Vycházka nabídne návštěvníkům možnost seznámit se s letním aspektem rostlin skalních stepí a travnatých a suťových svahů v přírodní památce Jabloňka, kde se vyskytují velmi typická společenstva, která na jiných územích Prahy 8 nenajdeme. Návštěvníci budou moci obdivovat bohaté porosty omanu německého a pelyňku pontického, spolu s vzácným česnekem kulatohlavým nebo jestřábníkem hadincovitým. Sraz účastníků je na zastávce tramvají č. 14 a 17 Trojská (v blízkosti také autobus 112). Provází a výklad podá Mgr. Pavel Rosendorf. Trasa povede do strmého svahu Jabloňky a po loukách ve svahu a poté zpět. Vycházka bude ukončena opět ve výchozím místě na zastávce tramvají. Délka trasy je cca 2 km. Vzhledem k prudším svahům v některých místech doporučujeme pevnou turistickou obuv. Upozorňujeme, že vycházka není vhodná pro osoby trpící závratí a také pro osoby, kterým dělá problémy pohyb v prudším svahu.

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 27. 6. 2010, 14:00
Konec: 27. 6. 2010, 17:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
sraz na zastávce tramvají 14 a 17 Trojská
Trojská
Praha 8
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec
Web: http://www.csop-krivatec.cz

Kontaktní osoba

Pavel Rosendorf
Telefon(y): 724 903 186
E-mail: rosendorf@post.cz

Spolupořadatelé

Projekt je realizován s finanční podporou Hlavního města Prahy

zpět