ČSOP - zpět na úvod zpět

Za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Návštěva zachovalých mokřadních kosených luk s typickými rostlinnými druhy včetně našich planě rostoucích orchidejí; převážně botanická, ale částečně i ornitologická exkurze (délka cca 2 hod)

Popis akce

Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek a Mgr. Pavla Blažková (oba Správa CHKO Slavkovský les) Poznámka: dalekohled vítán

Pořadatel

ZO ČSOP Kladská

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 19. 5. 2010, 16:30
Konec: 19. 5. 2010, 18:30

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
parky Mariánských Lázní
Mariánské Lázně
353 01
Okres: Cheb

Místo srazu

kolonáda Rudolfova pramene
Mariánské Lázně
353 01
Okres: Cheb

Pořadatel

ZO ČSOP Kladská
Web: http://slavkovskyles.cz

Kontaktní osoba

Kateřina Dvořáková
Telefon(y): 608 131 672
E-mail: katka.dvorakova@slavkovskyles.cz

zpět