ČSOP - zpět na úvod zpět

Botanické putování po mokřadech v severní části Českého lesa

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Botanická exkurze do Českého lesa z cyklu "Za poznáním Českého lesa" zaměřená na botanicky atraktivní biotopy - mokřady a rašelinné louky.

Popis akce

Den: Sobota 22. května 2010 Čas: v 9:15 ( Tachov) nebo v 10:00 (zastávka NS Slatina) Sraz: v 10:15 na odstavné ploše u zastávky naučné stezky Slatina, cca 250 m od místa, kde silnice Tachovská Huť - Slatina vstupuje do lesního masivu nebo v 9:30 v Tachově na vlakovém nádraží Trasa: Od stanoviště NS Slatina po okraji souvislého lesního masivu jižním směrem k rybníku Kajetán, a odtud po červeně značené turistické stezce údolím Tiché, kterou po necelém km opustíme a stočíme se k obci Chodovská Huť, kde bychom své putování zakončili. Doprava tam a zpět: bude vypraven speciální bus, v 9:30 pojede z Tachova, vlakového nádraží, nazpět pojede okolo 15:00 Náplň: Botanicky nejatraktivnějšími biotopy budou ve zdejší krajině již poměrně ojedinělé luční mokřady a rašelinné louky, které hostí celou řadu pozoruhodných vlhkomilných rostlin. Jen namátkově lze zmínit starček potoční, všivec lesní, prstnatec májový, suchopýr pochvatý, klikvu bahenní, vítod douškolistý či tučnici bahenní. V inverzních polohách Tiché se naopak setkáme s některými zástupci lesní květeny např. vrancem jedlovým, devětsilem bílým, kyčelnicí cibulkonosnou. Podstatná část exkurzní trasy je vedena po zpevněných cestách, pouze menší cca 1,5 km dlouhý úsek prochází loukami a lesním porostem. Vzhledem k silně zamokřenému charakteru některých biotopů je alespoň na části trasy nutná odpovídající obuv. Průvodce: Petr Mudra (CHKO Český les) Poznámka: obuv a oblečení do terénu Poznámka: Kapacita exkurze omezena, prosím, hlaste se do pátku 21. května na mezilesy@email.cz nebo 773 643 776.

Pořadatel

ZO ČSOP Sylva Lunae

Termín(y) akce

Začátek: 22. 5. 2010, 10:15
Konec: 22. 5. 2010, 15:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
severní část Českého lesa

Místo srazu

odstavná plocha u zastávky NS Slatina

Pořadatel

ZO ČSOP Sylva Lunae
Web: http://www.ceskymlesem.cz

Kontaktní osoba

Barbora Nováková
Telefon(y): 773 643 776
E-mail: info@ceskymlesem.cz

Spolupořadatelé

Správa CHKO Český les
MEZI LESY, o.s.

zpět