ČSOP - zpět na úvod zpět

"Jak řešit strádání zvířat a špatnou péči o ně? "

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

Také jste často bezradní, když chcete pomoci zvířatům ze špatných podmínek a přejete si, aby byl i trýznitel potrestán...? Budete mít možnost zeptat se na postup při konkrétních případech, podělit se o své zkušenosti, snad i nalézt pomoc.

Popis akce

- přehled přímé a nepřímé legislativy ČR k ochraně zvířat, legislativa EU, použití legislativy v praxi, orgány ochrany zvířat (dále jen OZv) a pravomoci - praktické případy a řešení porušení předpisů, co je považováno za týrání zvířat? - Program ochrany zvířat Státní veterinární správy (SVS) za rok 2009, činnosti SVS v OZv - trestně právní řízení, pravomoci a činnost Policie ČR v OZv - činnost státního zastupitelství v OZv - správní řízení a činnost obcí v OZv - činnost ministerstva zemědělství v OZv a činnost Ústřední komise pro ochranu zvířat (poradní orgán) - chov hospodářských zvířat (HZv) - kontrola chovů HZv – běžná kontrola, kontrola pro dotační řízení, přeprava HZv a kontrola; - poskytnutí první pomoci a poporodní pomoci HZv - poskytnutí první pomoci společenským zvířatům - testování a pokusy na zvířatech - útulky pro společenská zvířata: předpisy, povinnosti provozovatelů, adopce zvířat, délka pobytu zvířat - stanice pro zraněné volně žijící živočichy a síť stanic

Pořadatel

Společnost pro zvířata

Termín(y) akce

Začátek: 26. 5. 2010, 09:00
Konec: 26. 5. 2010, 18:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Dům ochránců přírody
Michelská 5
Praha 4
140 00
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu


Pořadatel

Společnost pro zvířata
Web: www.spolecnostprozvirata.cz

Kontaktní osoba

Ing. Jaromíra Horáková
Telefon(y): 222 516 115
E-mail: s.pro.zvirata@ecn.cz

zpět