ČSOP - zpět na úvod zpět

Setkání s přírodou na Pařezovském kopci

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Procházka po Pařezovském kopci s cca 30 minutovým výkladem. Setkání s našimi jaky a hraní a povídání nejen pro děti a rodiče.

Popis akce

Procházka po Pařezovském kopci s cca 30 minutovým výkladem. Setkání s našimi jaky a hraní a povídání nejen pro děti a rodiče. Něco málo o kopci, na kterém strávíme příjemné odpoledne: významný krajinný prvek Pařezovský kopec tvoří sušší lada s roztroušenými náletovými dřevinami – v minulosti využívané jako pastviny. Jedná se o lokalitu s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (vstavač kukačka, vemeník dvojlistý, jehlice plazivá) a hmyzu (otakárek ovocný, svižník polní, potemník písečný, samotářské včely, nesytka česká, čmeláci).

Pořadatel

ZO ČSOP Libosváry

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 13. 6. 2010, 15:30
Konec: 13. 6. 2010, 18:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Pařezovský kopec
Okres: Domažlice

Místo srazu

pod kopcem u cedule Pařezov
Pařezov
344 01
Okres: Domažlice

Akce probíhá v rámci celosvazové kampaně či akce

Setkání s přírodou

Pořadatel

ZO ČSOP Libosváry
Web: http://www.csoplibosvary.ecn.cz/index.php

Kontaktní osoba

Blanka Valášková
Telefon(y): 603 889 083
E-mail: ic.domazlice@envic.cz

zpět