ČSOP - zpět na úvod zpět

Podzimní rostliny v přírodní rezervaci Podhoří

Ilustrační foto

Typ akce

Výlet, vycházka, turistická akce

Anotace

Podzimní vycházka do botanicky nejcennějšího chráněného území Prahy 8 -přírodní rezervace Podhoří

Popis akce

Vycházka nabídne návštěvníkům unikátní možnost seznámit se s podzimním aspektem rostlinných společenstev s řadou chráněných a ohrožených druhů skalních stepí a travnatých a suťových svahů. Návštěvníci budou moci obdivovat poslední kvetoucí druhy jako jsou např. hvězdnici zlatovlásek, stepní česneky, pelyňky a řadu dalších rostlin. Sraz účastníků je na konečné autobusu č. 200 Sídliště Bohnice. Provází a výklad podá Mgr. Pavel Rosendorf. Trasa povede po okraji severní části přírodní rezervace Podhoří s krátkou odbočkou do skalních svahů a dále do jižní části do míst bývalého hradiště Na Farkách. Vycházka bude ukončena na konečné autobusu č. 144 Poliklinika Mazurská (možný je také návrat do výchozího místa vycházky). Délka trasy je cca 3 km. Vzhledem k prudším svahům v některých místech doporučujeme pevnou turistickou obuv. Upozorňujeme, že vycházka není vhodná pro osoby trpící závratí a také pro osoby, kterým dělá problémy pohyb v prudším svahu. Některé lokality chráněných rostlin bude možné shlédnout bez nutnosti sestupovat do skal.

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 19. 9. 2010, 14:00
Konec: 19. 9. 2010, 17:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
sraz na konečné autobusu 200 Sídliště Bohnice
Praha 8
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ZO ČSOP Křivatec
Web: http://www.csop-krivatec.cz

Kontaktní osoba

Pavel Rosendorf
Telefon(y): 724 903 186
E-mail: rosendorf@post.cz

Spolupořadatelé

Projekt je realizován s finanční podporou Hlavního města Prahy

zpět