ČSOP - zpět na úvod zpět

Ekologická olympiáda

Ilustrační foto

Typ akce

Soutěž

Anotace

přírodovědná soutěž pro středoškoláky

Popis akce

Krajské kolo ekologické olympiády má tentokrát téma Biodiverzita. Jde o soutěž tříčlenných družstev ze středních škol kraje Vysočina a letos bude základna na Chalupě na Bělici v Kališti u Humpolce. Družstva budou zkoumat život na určených stanovištích (v lese, na louce, v potoce, rybníku, na poli...), budou doporučovat, jak o danou lokalitou z hlediska ochrany přírody (chráněné druhy či biotopy) a krajiny (eroze, krajinný ráz) nakládat. Kromě praktické části čekají na soutěžící poznávačky (entomologie, botanika, ornitologie), testy na téma biodiverzita a ochrana přírody na Vysočině, přednášky a odborné exkurze. Nebude chybět ani praktický management. Na olympiádu totiž navazuje program v Zašovicích, kde budou moct účastníci prakticky pomoct s péčí o chráněná území v okolí. Akce proběhne ve spolupráci s gymnáziem Humpolec, Lesy ČR, ZO ČSOP Kněžice a sdružením Zelené srdce. Přihlášky zasílejte do 20.9.

Pořadatel

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 13. 10. 2010, 12:00
Konec: 15. 10. 2010, 13:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Kaliště u Humpolce

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice
Web: http://www.csopknezice.cz

Kontaktní osoba

Iveta Machátová
Telefon(y): 567 213 662
E-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

zpět