ČSOP - zpět na úvod zpět

Víkendový workshop o vodě

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

Akce pro studenty SŠ. Zajímavé přednášky přiblíží studentům koloběh vody v přírodě i vývoj vody v krajině za posledních 200 let.

Popis akce

V rámci exkurzí navštívíme meandry na říčce Hloučele a narovnaný tok v části říčky Romže. Budeme pracovat s leteckými snímky i se starými mapami. Zpětnou vazbou nám budou postery, které studenti zpracují na daná témata (např. jak řešit problematiku lokálních malých záplav).

Pořadatel

ČSOP RS Iris

Akce je určena převážně pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 08. 10. 2010, 09:00
Konec: 10. 10. 2010, 13:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Kovárna Ekocentra Iris, biokoridor Hloučela
Husovo nám. 67
Prostějov
796 01

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ČSOP RS Iris
Web: http://www.iris.cz

Kontaktní osoba

Petra Orálková
Telefon(y): 739 669 558
E-mail: iris@iris.cz

zpět