ČSOP - zpět na úvod zpět

Biodiverzita Vysočiny 2010

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

odborný seminář pořádaný při příležitosti mezinárodního roku biodiverzity

Popis akce

Na semináři bude prezentován stav poznání biologické rozmanitosti Českomoravské vrchoviny a využití těchto poznatků v ochraně přírody. Zazní příspěvky shrnující nové poznatky z oblasti botaniky, mykologie, entomologie a zoologie, příspěvky zaměřené na problematiku ohrožených druhů a výjimečných lokalit Českomoravské vrchoviny. Součástí semináře bude myrmekologický workshop. Seminář nabízí možnost prezentovat výstupy projektů podpořených z Fondu Vysočiny z programu „Krajina Vysočiny 2009“.

Pořadatel

ZO ČSOP Kněžice

Termín(y) akce

Začátek: 08. 12. 2010, 08:30
Konec: 08. 12. 2010, 17:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Kongresový sál Krajského úřadu kraje Vysočina
Jihlava

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

ZO ČSOP Kněžice
Web: http://www.csopknezice.cz

Kontaktní osoba

Ing. Václav Křivan
Telefon(y): 721 321 281
E-mail: vaclav.krivan@chaloupky.cz

Spolupořadatelé

Muzeum Vysočiny Jihlava
Kraj Vysočina

zpět