ČSOP - zpět na úvod zpět

Potraviny zdravé a kvalitní, k přírodě a zvířatům šetrné

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

Potraviny zdravé a kvalitní, k přírodě a zvířatům šetrné - nutné změny evropského zemědělství podle ekologických organizací. Přednášející: Daniel Vondrouš, Zelený kruh a Romana Šonková, CIWF

Popis akce

Dopady vývozních dotací na farmáře ve třetích zemích, snížení závislosti na dovozu potravin z velkých dálek, dotační podpora péči o krajinu namísto jejího plundrování, efektivní a neefektivní pěstování biomasy atp. Ing. Romana Šonková se profesionálně zabývá problematikou ochrany zvířat od roku 1999, v současné době pracuje pro mezinárodní organizaci pro ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming jako koordinátorka Evropské sítě pro ochranu hospodářských zvířat, od roku 2005 je členkou Ústřední komise pro ochranu zvířat, poradního orgánu ministra zemědělství. Mgr. Daniel Vondrouš se zabývá ekologickou legislativou a politikou od roku 1992. Pracuje pro Legislativní centrum Zeleného kruhu. V letech 2002 - 2010 působil jako poradce a vedoucí poradců ministrů životního prostředí. Vstupné 30 Kč včetně malého občerstvení

Pořadatel

Společnost pro zvířata a Dům ochránců přírody

Akce je určena převážně pro členy čsop, ale též pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 21. 2. 2011, 18:00
Konec: 21. 2. 2011, 20:00

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Dům ochránců přírody
Michelská 5
Praha 4
140 00
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

Společnost pro zvířata a Dům ochránců přírody
Web: http://www.spolecnostprozvirata.cz/

Kontaktní osoba

Patrik Sláma
Telefon(y): 222 516 115
E-mail: patrik.slama@csop.cz

Spolupořadatelé

Společnost pro zvířata, tel.: 222 511 494

zpět