ČSOP - zpět na úvod zpět

Invazní rostliny

Ilustrační foto

Typ akce

Přednáška, seminář, výměna zkušeností

Anotace

„Invazní rostliny“ aneb „Co všechno potřebujeme vědět o invazích, máme-li se jim přizpůsobit a žít s nimi“

Popis akce

Co jsou to invazní rostliny a čím škodí přírodě a lidem? Jak lze invazním rostlinám bránit? A má vůbec boj proti nim smysl? • Invazní rostliny jsou druhy rostlin, které nejsou na našem území původní, ale které postupně zdomácněly a přizpůsobily se místním podmínkám. Snadno se rozmnožují, rychle se šíří, osidlují všechna příhodná stanoviště a vytlačují původní rostlinné druhy. Vytvářejí rozsáhlé monotónní porosty, a tak dochází k degradaci přirozených společenstev. • Výskyt a šíření invazních druhů rostlin výrazně snižuje druhovou rozmanitost. V České republice je evidováno 1378 nepůvodních druhů vyšších rostlin. • Invazní druhy (tedy ty, kterým se podařilo prosadit v novém území) mají většinou úspěšnější strategie, než druhy původní, které před příchodem těch invazních neměly důvod k „agresivnímu chování“.

Pořadatel

Dům ochránců přírody

Akce je určena převážně pro členy čsop, ale též pro veřejnost

Termín(y) akce

Začátek: 17. 3. 2011, 17:30
Konec: 17. 3. 2011, 19:30

Místo (oblast) konání akce

Místní/Regionální
Dům ochránců přírody
Michelská 5
Praha 4
140 00
Okres: Praha, hl. m.

Místo srazu

Sraz na místě konání

Pořadatel

Dům ochránců přírody
Web: http://www.csop.cz

Kontaktní osoba

Patrik Sláma
Telefon(y): 222 516 115
E-mail: patrik.slama@csop.cz

zpět